EBOOKS – TÀI LIỆU

(Xếp theo thứ tự 0,1,2,…A,B,C…)

Đề thi

APMO 1989-2009

Bulgaria 1995-2001

Đề thi tìm kiếm tài năng toán học quốc tế (IMTS)

Đề và lời giải Hải dương 1999-2000

Đề thi Việt Nam 1962-2005

IMO Compendium

IMO Shortlist 1998

IMO Shortlist 1999

IMO Shortlist 2000

IMO Shortlist 2001

IMO Shortlist 2002

IMO Shortlist 2003

IMO Shortlist 2004

IMO Shortlist 2005

IMO Shortlist 2006

IMO Shortlist 2007

IMO Shortlist 2008

IMO Shortlist 2009

IMO 2010 (Vietnamese)IMO 2010 (English) (ArtofProblemSolving.com)

Mathematical Olympiad in China Problems and Solutions 2002-2006

Tuyển tập các đề thi IMO

VietnamTST 1989-2004

Chuyên đề

Đại số và giải tích

379 Inequalities Solved (Nguyễn Việt Anh)

500 bài Bất đẳng thức – Cao Minh Quang

Bài giảng về bất đẳng thức của Kiran Kedlaya (Inequalities Kiran Kedlaya)

Biến phức và ứng dụng

Chuyên đề Bất đẳng thức – Võ Quốc Bá Cẩn

Classical and new inequalities in Analysis

Collected Problems about Inequalities

Complex Numbers from A to Z – Titu Adreescu

Functional Equations

Inequalities – Hardy_Littlewood_Polya

Inequalities proposed in “Crux Mathematicorum”

Inequalities through Problems

Mean Value Theorems and Functional Equations

Old and New Inequality

Phương pháp ABC trong bất đẳng thức

Phương pháp GLA trong bất đẳng thức

Polynomial – Tuyển tập bài tập Đa thức

Problem Books in Mathematics – Functional Equations

Bài tập về dãy số (Sequence)

SID theorem – Phạm Kim Hùng

The Cauchy-Schwartz Master Class

Topics in Inequalities – Theorems and Techniques – Hojoo Lee

Tuyển tập những bài bất đẳng thức

Unexpected Inequality

Hình học

Định lý Steiner cho tứ giác toàn phần

Geometry Notes

Hàng điểm điều hòa

Phép biến hình

Problem in Geometry

Recent advances in geometric inequalities

Số học

Number Theory Structures Examples and Problems

Pells Equations

Problems in Elementary Number Theory

Tổ hợp, toán rời rạc

102 Combinatorial Problems

A Path to Combinatorics

Combinatorial problems and exercises

Problems in Combinatorics and Graph Theory

Tuyển tập 200 bài thi vô địch toán Tổ hợp

Toán rời rạc 1

Toán rời rạc 2

Sách và một số tài liệu khác

A Collection of Mathematical Problems

Định lý Fermat Euler (Thầy Trần Nam Dũng dịch từ tạp chí Kvant)

How to solve it (G.Polya)

Kvant Problems 1970-2007

Math Problem Book

Problem Solving Strategies – G. Polya

Ramanujan’s Notebooks Vol 1

Ramanujan’s Notebooks Vol 2

Ramanujan’s Notebooks Vol 3

Ramanujan’s Notebooks Vol 4

Tài liệu bồi dưỡng HSG của Mỹ

Tuyển tập 5 năm Toán học Tuổi Trẻ ( 1991 – 1995)

Máy tính bỏ túi

Chuyên đề UCLN- BCNN

Chyên đề Tìm số dư


Diễn đàn toán học 2.0

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: